top of page

Moderní technologie.

Využíváme naši kreativitu k tomu, aby se tyto technologie staly pomocníkem každému v jeho běžném životě...

O nás

Náš příběh

Jeden z nás byl ve svém dětství součástí skautského hnutí. Skautské hodnoty jako vzájemná pomoc, úcta k přírodě a odpovědnost k druhým vytvořily pevný základ jeho životní filozofie.

 

Druhý pak pochází ze šlechtické rodiny, kde byla důležitá úcta k lidskému životu a pomoc bližnímu považována skoro za zákon. Tyto hodnoty byly předávány z generace na generaci a ovlivnily jeho pohled na svět.

 

Když jsme se setkali, zjistili jsem, že máme společnou vášeň pro nové technologie a touhu zapojit je do svého života a práce. Naše různorodé zkušenosti a základní hodnoty, které jsme přinesli ze svých ne vždy jednoduchých životních cest, se vzájemně doplňovaly.

 

Společně jsme se rozhodli vytvořit tým odborníků, který bude pracovat na projektech v oblasti zdravotnictví a komunitní energetiky. Skautský duch a společná úcta k lidskému životu a tradicím se staly základem naší práce.

 

Svou prací a nasazením se snažíme přinášet technologické inovace do komunit, a přese vše, co se ve světě děje, si stále chceme zachovat pokoru a respekt vůči lidem, kterým naše práce může prospět.

Naším cílem je vytvořit udržitelné a ohleduplné energetické systémy, které podporují komunity a zlepšují kvalitu života.

 

Věříme, že se nám podaří propojit moderní technologie s hlubokými hodnotami a přispět k pozitivním změnám ve světě.

Kdo jsme?

Jsme tým lidí, kteří si prošli jsme si různými životními peripetiemi a obdobími - dobrými i těmi méně dobrými, ale co je zásadní, milujeme nové technologie.

Zabýváme se ekonomikou, dopravou, zdravotnictvím a nyní i komunitní energetikou.

Věříme v sílu komunity, která poskytuje jistotu, sebeuvědomění a možnost vzájemné pomoci.

 

Skrze naši společnost se snažíme propojit technologie s principy komunity tak, abychom vytvořili udržitelné systémy a posílili komunity. Významně vnímáme důležitost spojení mezi moderními technologiemi a lidskými hodnotami pro budování lepší budoucnosti.

Naše vize

Naše vize spočívá v propojení moderních technologií s lidskými hodnotami a vytváření udržitelných systémů, které posilují komunity a zlepšují život lidí.

Chceme využít technologický pokrok k dosažení lepší budoucnosti, která je založena na solidaritě, odpovědnosti k sobě i druhým, a vzájemné pomoci.

About Us

Co pro Vás můžeme udělat?

TELEMEDICÍNA

Naše služby v oblasti telemedicíny přinášejí změnu v léčbě pacientů. Využíváme moderní technologie, jako je vzdálená komunikace, telemetrická zařízení a sběr dat o zdravotním stavu, abychom pacientům poskytli výjimečnou péči, kdekoliv se nachází.

 

Co nabízíme:

 • Vzdálená komunikace lékaře s pacientem pro rychlé a efektivní konzultace

 • Sledování a přenos zdravotních dat z telemetrických zařízení, které umožňuje lékařům zhodnotit stav a poskytnout odpovídající léčbu

 • Poskytování asistenčních služeb pacientům v zahraničí pro jejich bezpečí i na cestách

 • Analýza anonymizovaných dat pro vytváření modelů k predikci vývoje zdravotního stavu tak, aby lékař mohl zvolit nejefektivnější léčbu.

EKONOMICKÉ 
PORADENSTVÍ

Poskytujeme komplexní ekonomické poradenství pro váš podnik, abyste mohli dosáhnout finanční stability a úspěch.

 

Naše služby zahrnují:

 • Doporučení optimálního financování

 • Přípravu podnikatelských plánů

 • Možnosti získání grantů a úvěrů

 • Vydání podlimitních i nadlimitních dluhopisů pro financování projektů

 • Přípravu investičních projektů a studií proveditelnosti pro dotace

 • Analýzu ekonomických výsledků, nákladů a pracovní produktivity

 

Spolupracujte s námi a dosáhněte růstu a prosperujte ve svém podnikání.

What We Offer

OBNOVITELNÁ ENERGIE DO OBCÍ

 • Silná komunita s udržitelným rozvojem

 • Tvoříme místní energetické koncepce

 • Instalujeme fotovoltaické elektrárny

 • Pomáháme získat dotace RES+ a EFEKT, Zakládání energetických společenství

 • Pomáháme při získávání předfinancování od bank

 • Podpora energetických společenství a projektů

Věříme v obnovitelnou energii a inovativní zdroje.

TELEMATIKA

Poskytujeme poradenství v následujících oblastech:

 • Instalace nebo modernizace systémů pro monitorování a řízení vozidel a dispečinku veřejné dopravy,

 • Instalace nebo modernizace systémů pro informování cestujících ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy,

 • Instalace jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných osobních dopravních služeb,

 • Instalace jednotného elektronického cestovního dokladu pro systém integrovaných veřejných osobních dopravních služeb,

 • Telematická řešení pro ochranu silnic před přetíženou nákladní dopravou,

 • Telematické systémy pro monitorování dodržování dopravních předpisů ve městech a obcích.

KOMUNITA A ENERGETIKA

Komunita a energetika z obnovitelných zdrojů spolu formují udržitelnou budoucnost.

 • Společná investice do obnovitelných zdrojů energie posiluje nezávislost a ekonomickou stabilitu komunity.

 • Sdílení energie snižuje náklady a podporuje udržitelnou spotřebu v komunitě.

 • Komunitní energetika umožňuje aktivní zapojení do produkce energie a větší kontrolu nad zdroji.

 • Lokální energetické sítě podporují místní ekonomiku a vytvářejí pracovní příležitosti.

 • Komunita společně rozhoduje o využití obnovitelných zdrojů energie s ohledem na potřeby jednotlivých členů.

 • Energetická soběstačnost z obnovitelných zdrojů snižuje závislost na fosilních palivech a chrání životní prostředí.

 • Sdílení zkušeností a know-how podporuje inovace v oblasti obnovitelné energie.

 • Komunitní energetika přináší výhody i do méně rozvinutých oblastí.

 • Spolupráce a solidarita v komunitě posilují sociální vazby.

 • Komunita a energetika z obnovitelných zdrojů směřují k udržitelné a zelené budoucnosti pro nás všechny.

Proč my?

Tým zkušených odborníků 

Jsme tým odborníků, kteří se spojují s nejlepšími externími specialisty v daném oboru, a to nám umožňuje využít jejich specializované znalosti a dovednosti, což nám dává konkurenční výhodu. 

Díky našemu propojení s nejlepšími odborníky z různých oborů máme přístup k širokému spektru řešení a inovativních přístupů. 

Naše zkušenosti z působení ve velkých nadnárodních společnostech z různých oborů a vlastnictví malých i středně velkých společností nám poskytují široké perspektivy a hloubku porozumění různým aspektům podnikání. To nám umožňuje přinést komplexní a strategické přístupy do každého projektu, který řešíme.

Společně s naším týmem odborníků a spoluprací s externími specialisty jsme připraveni přinést hodnotu a úspěch do každého projektu, který přijímáme.

Roky zkušeností

S našimi roky zkušeností jsme se etablovali jako spolehliví partneři v oblasti technologií a inovací. Naše spolupráce s předními subjekty, jako je Telenor, nám umožnila proniknout do hloubky telekomunikačního odvětví a získat cenné poznatky o moderních komunikačních technologiích.

Díky naší aktivní účasti na projektech např. v rámci automatizace KB a zavádění radarových systémů v dopravě jsme si vytvořili reputaci odborníků v oblasti digitální transformace a dopravních inovací. Naše know-how a praxe se staly cenným přínosem pro řešení složitých výzev v těchto odvětvích.

V době pandemie covidu jsme prokázali schopnost rychlé reakce. Vyvinuli jsme automatizovaný systém pro evidenci bezinfekčnosti, který předběhl zrod aplikace Tečka. Naše technologické řešení umožnilo efektivní sledování a ochranu zdraví a bylo použito pro obsluhu přibližně 700 tisíc pacientů a zákazníků.

Tyto konkrétní úspěchy potvrzují naši schopnost přinést inovativní a užitečné řešení pro naše klienty.

 

Jsme hrdí na naše dosavadní úspěchy a jsme motivováni k dalšímu rozvoji a poskytování výjimečných služeb s využitím našich rozsáhlých zkušeností a odborných dovedností.

Why Us

Kontaktujte nás

Naše sídlo:

Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10

Naše kanceláře:

Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5

Kontaktní mail:

info@dolor.cz

Děkujeme za odeslání!

Contact Us
bottom of page